ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่-2567-1200x851.png

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ปี2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567,ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่ 2567 ปีนี้ตรงกับปีมะโรง หรือปีมังกร ซึ้งในแต่ละเดือนจะมีวันมงคลฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ ขึ้นบ้านใหม่,ย้ายบ้านใหม่ อยู่มากมาย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่า วันมงคลฤกษ์ดีๆเพื่อย้ายเข้าบ้านใหม่ หรือ ขึ้นบ้านใหม่ มีวันไหนกันบ้าง…

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ปี2567
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ปี2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เดือนมกราคม ปี 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 แรม 7 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2
 • วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 แรม 6 ค่ำ เดือน 2

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  แรม 13 ค่ำ เดือน 2
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
 • วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนมีนาคม ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567  แรม 11 ค่ำ เดือน 3
 • วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567  แรม 13 ค่ำ เดือน 3
 • วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนเมษายน ปี 2567
 • วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567  แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567  แรม 10 ค่ำ เดือน 4
 • วันพฤหัส ที่ 4 เมษายน 2567  แรม 11 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567  ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5
 • วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567  ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5
 • วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567  ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5
 • วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567,ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่ 2567
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567,ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่ 2567
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์บ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม ปี 2567
 • วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัส ที่ 9 พฤษภาคม 2567  ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัส ที่ 16 พฤษภาคม 2567  ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567  ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
 • วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567  แรม 5 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567  แรม 7 ค่ำ เดือน 6

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน ปี 2567

 • วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567  แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567  แรม 14 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน 2567  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
 • วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน 2567  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567  ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567  แรม 2 ค่ำ เดือน 7
 • วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567  แรม 3 ค่ำ เดือน 7

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม ปี 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567  แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567  แรม 12 ค่ำ เดือน 7
 • วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
 • วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567  แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2567  แรม 9 ค่ำ เดือน 8
 • วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2567  แรม 11 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม ปี 2567

 • วันพฤหัส ที่ 8 สิงหาคม 2567  ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2567  ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2567  ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2567  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2567  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2567  แรม 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2567  แรม 6 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2567  แรม 7 ค่ำ เดือน 9

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนกันยายน ปี 2567

 • วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน 2567 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10
 • วันพฤหัส ที่ 12 กันยายน 2567 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
 • วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2567  ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2567 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2567  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2567 แรม 4 ค่ำ เดือน 10
 • วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2567 แรม 13 ค่ำ เดือน 10

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนตุลาคม ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2567  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
 • วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2567  แรม 1 ค่ำ เดือน 11
 • วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2567  แรม 2 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567  แรม 3 ค่ำ เดือน 11
 • วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2567  แรม 13 ค่ำ เดือน 11

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน ปี 2567

 • วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2567  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัส ที่ 7 พฤศจิกายน 2567  ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัส ที่ 14 พฤศจิกายน 2567  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2567  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2567  แรม 2 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2567  แรม 9 ค่ำ เดือน 12

 

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ เดือนธันวาคม ปี 2567

 • วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2567  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2567  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2567  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2567  แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2567  แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2567  ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี2567
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ปี2567

หากลูกค้าได้ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 หรือ ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่ 2567 กันแล้วแต่ยังหา รถรับจ้างขนของ ยังไม่ได้ สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับ เรามี รถกระบะรับจ้าง และ รถหกล้อรับจ้าง ให้บริการ ขนของ ย้ายบ้าน ย้ายสำนัก ย้ายคอนโด ทั้งในและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สนใช้บริการ รถรับจ้างย้ายบ้าน ย้ายหอ ย้ายคอนโด ,รถกระบะรับจ้างย้ายบ้าน ย้ายหอ ย้ายคอนโด ,รถหกล้อรับจ้าง ย้ายบ้าน ย้ายหอ ย้ายคอนโดติดต่อเราได้ที่ โทร.094-438-9999 หรือติดต่อทางไลน์ ไอดี @dinomove ได้ทุกวันนะครับ