Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท ไดโนมูฟ จำกัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)


กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากตกลงใช้บริการ บริษัท ไดโนมูฟ จำกัด ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ทั้งหมดแล้ว.

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไดโนมูฟ จำกัด (Dinomove Co.,Ltd)  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานหุ้นส่วนบริษัทขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ 2566 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน จำนวน 1,100,000 บาท ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0405566003440 ออกให้ ณ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ 2566.

เกี่ยวกับบริการ

บริษัท ไดโนมูฟ จำกัด (Dinomove Co.,Ltd) ให้บริการ รถรับจ้าง ขนของ ย้ายบ้าน ย้ายหอพัก ย้ายคอนโด ย้ายสำนักงาน ขนส่งสินค้า ขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ ขนส่งสัตว์เลี้ยง และ ฝากขนส่งของชิ้นใหญ่ไปต่างจังหวัดทั่วประเทศ.

เกี่ยวกับประกันสินค้า

บริษัท ไดโนมูฟ จำกัด (Dinomove Co.,Ltd) มีการรับประสินค้าสูงสุดถึง 5,000บาท (ในกรณีสินค้ามีราคาสูงลูกค้าสามารถซื้อประกันคุ้มครองเพิ่มได้)

การปฏิเสธความรับผิดชอบ‬

1.เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณีหากสินค้าที่นำมาให้บริการกับบริษัท เป็นสินค้าที่ได้มาโดยผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นการขโมยมา การยึดมา และ อื่นๆ

2.ในวันส่งมอบสินค้าหากเกิดความเสียหายให้แจ้งกับพนักงานขนส่งทันที “หากเกิดความเสียหายแล้วไม่แจ้งให้พนักงานของเราทราบโดยทันที เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี และ ท่านจะเรียกร้องสิทธิค่าชดเชยภายหลังไม่ได้”

3.หากตกลงใช้บริการ บริษัทถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนทุกอย่างแล้ว และ ท่านจะเรียกร้องสิทธิภายหลังไม่ได้!

หมายเหตุ: หากเกิดความเสียหายแล้วไม่แจ้งให้พนักงานของเราทราบโดยทันที บริษัทจะถือว่าท่านได้รับรถในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และท่านจะเรียกร้องสิทธิค่าชดเชยภายหลังไม่ได้!


Certificate

หนังสือรับรองบริษัท