enkku-1.png

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30/01/2024 0ลูกค้าของเรา

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 พร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคโยธาเป็นนักศึกษารุ่นแรก หลายปีผ่านไป มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกมาหลายรุ่น และได้มีการพบปะสังสรรค์กันเป็นครั้งคราว ทั้งในแต่ละรุ่นและรวมรุ่น ซึ่งในการสังสรรค์ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ครั้งหนึ่ง (น่าจะประมาณปี พ.ศ. 2521) ท่านอาจารย์วิทยา เพียรวิจิตร อดีตคณบดีท่านแรกของคณะ ได้กรุณาจุดประกายให้คำแนะนำว่าถึงเวลาแล้วที่บรรดาศิษย์เก่าควรจะมีการรวมตัวกันตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เพื่อช่วยกันทำประโยชน์ให้แก่คณะ แล้วหลังจากนั้น ท่านได้กรุณาเริ่มเคลื่อนไหวให้มีการตั้งชมรม และได้แนะนำชื่อชมรมด้วย แต่ก็ยังจุดไม่ติด คือยังไม่มีแรงเคลื่อนไหวจากบรรดาศิษย์เก่าอย่างเป้นรูปธรรม

จวบจนปี พ.ศ. 2534 ได้มีบรรดาศิษย์เก่ากลุ่มเล็กๆ ที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนำของคุณปรีชา ชูโชติรส (พี่หม่อม) วศ. 5 เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้มีคระทำงานอันประกอบด้วยผู้แทนศิษย์เก่าจากหลายที่และหลายรุ่น คณะทำงานชุดนี้จัดงานวันรวมน้ำใจวิศวฯ มอดินแดง ครึ่งที่ 1 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2534 ณ โรงแรมอินทรา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานชุมนุมศิษย์เก่าวิศวฯ มอดินแดง ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งคณะวิศวฯ ด้วยมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกว่า 500 คน ถือว่าเกินความคาดหมายของผู้จัดเป็นอย่างมาก และในคืนนั้นเอง ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยคุณนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย์ (พี่ติ่ง) วศ. 8 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม พร้อมทั้งได้รับบริจาคทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน

จากนั้นอีกสามเดือนต่อมา ชมรมฯ ได้จัดสัมมนาในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2534 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ในหัวข้อ “บทบาทของชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยเชิญผู้แทนแต่ละรุ่นเข้าร่วมสัมมนา ผลจากการสัมมนาครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 โดยการนำของคุณนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย์ (พี่ติ่ง) วศ. 8 ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม ดังนี้

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
ศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุกด้าน
สงเคราะห์สมาชิกและนักศึกษาในด้านสวัสดิการต่างๆ แล้วแต่กรณี
ให้การสงเคราะห์แก่สังคมตามความเหมาะสม
ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือ สถาบันอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและมนุษยธรรม
นับตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมหารายได้เข้าสมาคมฯ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเงินมาช่วยอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับคณะวิศวฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์และมหาวิทยาลัยที่พวกเราชาววิศวฯ มอดินแดง สำนึกรู้คุรอยู่เสมอ

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50/1204 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2503-3789
โทรสาร 0-2503-3790
เว็บไซต์ www.kkueaa.com
www.facebook.com/KKUEAA


 

บริษัท ไดโนมูฟ จำกัด

บจก.ไดโนมูฟ ขอขอบพระคุณ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้วางใจใช้บริการของเรา

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์