ไดโนมูฟ ยอดนักขนส่ง

10/07/2024 0ขนส่งสินค้า

ไดโนมูฟ ยอดนักขนส่ง:

เช้าวันใหม่ แสงตะวันสาดส่อง
ไดโนมูฟ พร้อมออกเดินทาง ขนของด้วยความมุ่งมั่น
ผ่านป่าใหญ่ ข้ามทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ฝ่าฟันอุปสรรค ลุยทุกอากาศ
เพื่อส่งมอบสินค้า สู่ปลายทางที่รอคอย

ข้ามแม่น้ำ ลุยภูเขาสูงชัน
ไดโนมูฟ ไม่เคยหวั่นไหว
แม้จะเหนื่อยล้า เหงื่ออาบกาย
ยังคงมุ่งมั่น เดินหน้าต่อไป

ไดโนมูฟ ยอดนักขนส่ง
มุ่งมั่น ขยัน อดทน สู้ไม่ถอย
เป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับทุกคน
ว่าอะไรก็สำเร็จ ได้ถ้ามุ่งมั่น ไม่ท้อถอย

ข้ามแม่น้ำ ลุยภูเขาสูงชัน
ไดโนมูฟ ไม่เคยหวั่นไหว
แม้จะเหนื่อยล้า เหงื่ออาบกาย

ยังคงมุ่งมั่น เดินหน้าต่อไป…

ไดโนมูฟ ยอดนักขนส่ง