บริษัท-ฟาร์มฟรุ๊ต-จำกัด.png

บริษัท ฟาร์มฟรุ๊ต จำกัด
รับผลิต-จำหน่าย ทุเรียนแช่แข็ง
ทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก ทุเรียน Fresh cut
Farmfruit.Co.,Ltd.
Manufacturing-selling frozen Durian,
Whole frozen Durian , Fresh cut Durian.
冷冻榴莲的生产和销售.

บริษัท ฟาร์มฟรุ๊ต จำกัด


✅เนื้อทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษ
✅โรงงานได้มาตรฐาน
✅เก็บที่อุณหภูมิ -18
✅คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
✅สด สะอาด
✅ มี GMP, HACCP, อย.
✅TAS 9046, TAS 9024, TAS 9023, TAS9039
✅มีใบอนุญาติผลิต – ส่งออก
✅USFDA
Contact : http://m.me/farmfruitsthailand